Duurzaamheidsregelingen voor maatschappelijk vastgoed

Op deze pagina vindt u een overzicht van duurzaamheidsregelingen en subsidies voor maatschappelijk vastgoed. 

Bent u benieuwd naar welke subsidies en regelingen er zijn voor uw maatschappelijk vastgoed? Op deze pagina vindt u een kort overzicht. Klik op de link bij de regeling voor meer informatie en de voorwaarden.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Deze subsidieregeling is voor eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed. U krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel, een integraal project en verduurzamingsmaatregelen. Er zijn voorwaarden en een lijst met maatregelen. 

Meer weten? Klik hier voor meer informatie. 

IMF thematender verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Deze subsidie is voor ontmoetingsplaatsen zoals dorpshuizen, sportaccommodaties, musea, kerken en kinderboerderijen. Een belangrijke voorwaarde is dat uw pand een maatschappelijke functie heeft én bijdraagt aan de leefbaarheid in uw dorp of wijk. Daarnaast moet er genoeg draagvlak zijn. 

Klik hier voor de voorwaarden en meer informatie. 

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Deze subsidie is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).

Klik hier voor meer informatie en een handig filmpje. 

Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Opsterland

Deze regeling is speciaal voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in de gemeente Opsterland. Dorpshuizen, sportaccommodaties en zwembaden komen in aanmerking. 

Klik hier voor de voorwaarden en het aanmeldformulier. 

Oranjefonds ontmoetingsruimtes

Dit fonds is bedoeld voor dorpshuizen, MFC's buurtkamers en accommodaties voor specifieke doelgroepen en/of activiteiten. Aanvragen voor verduurzaming krijgen voorrang. Zo kunnen de ontmoetingsruimtes hun kosten verlagen zodat ze kunnen blijven bestaan. 

Klik hier voor meer informatie.