Duurzaamheidsregelingen voor ondernemers

Op deze pagina vindt u een overzicht van duurzaamheidsregelingen, subsidies en leningen voor ondernemers. 

Bent u benieuwd naar welke subsidies, regelingen en leningen er zijn voor uw onderneming? Op deze pagina vindt u een kort overzicht. Klik op de link bij de regeling voor meer informatie en de voorwaarden.

Subsidies en regelingen

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Deze subsidie is voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Het doel is om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden. 

Klik hier voor de voorwaarden en om een aanvraag te doen. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers

Het doel van deze subsidie is het investeren in duurzame energie en energiebesparing stimuleren. Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning. Dat kan met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen of een kleine windturbine.

Klik hier voor de voorwaarden en om een aanvraag te doen. 

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Deze subsidie is voor ondernemingen binnen de industrie, die CO2-besparende maatregelen willen nemen waarvan de werking is bewezen, maar de investeringskosten te hoog zijn.

Klik hier voor de voorwaarden en om een aanvraag te doen. 

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Dit is een subsidie voor het testen van innovatieve techniek in een pilotproject of om te demonstreren in een demonstratieproject. Uw innovatie moet helpen de CO₂-uitstoot te verminderen tegen lage kosten. 

Klik hier voor de voorwaarden en om een aanvraag te doen. 

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM)

Deze subsidie is voor mkb-bedrijven tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal €50 miljoen. U krijgt een vergoeding voor de kosten van energieadvies voor de verduurzaming van uw bedrijfspand. Of voor ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen uit dit advies. 

Klik hier voor de voorwaarden en om een aanvraag te doen. 

Investeringsaftrek

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Dit is een regeling voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat uw investering op de Energielijst staat.

Klik hier voor meer informatie.

MIA en Vamil

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Klik hier voor meer informatie.